Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2010-11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2010-11


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για το ακ. έτος 2010-11 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).

Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010 έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου2010, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 από κατατακτήριες εξετάσεις και τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 από σοβαρές παθήσεις με το 5%, οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα διαρκέσουν έως και τις 31/11/2011

Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στα κεντρικά διδακτήρια του Τμήματος και στα τηλ. 2752096100 κ. Παναγιώτη Ξύδη (ώρες γραφείου).

Στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας

Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Τμήματος ή στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr ή 801-11-13600 begin_of_the_skype_highlighting 801-11-13600

Σύμφωνα με τον ΕΥΔΟΞΟ (Γραφείο Αρωγής Χρηστών Εύδοξος):


Οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης (δηλαδή τα 6 χρόνια) ενημερώνονται για τα εξής :

1) Στη δήλωση συγγραμμάτων που υποβάλλουν στον Εύδοξο θα πρέπει να συμπληρώσουν το πραγματικό εξάμηνο φοίτησης τους (δηλ. αν κάποιος μπαίνει στο 8ο έτος φοίτησης το τρέχον εξάμηνο που πρέπει να δηλώσουν είναι το 15)
2) Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα εφόσον πληρούνται και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) Ο αριθμός των συγγραμμάτων που ήδη έχουν παραλάβει δεν υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
β) Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος δεν διαθέτει τα αντίστοιχα συγγράμματα για δανεισμό
γ) Δηλώνουν υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως πως τα συγγράμματα που θα παραλάβουν, τα λαμβάνουν με τη μορφή δανεισμού και υποχρεούνται να τα επιστρέψουν μετά την πάροδο ενός έτους στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 801-11-13600.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου