Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Ελένη Δ. Γουλή

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό (Μαster) στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ιδίου ιδρύματος, όπου ολοκληρώνει τη διδακτορική της διατριβή. Κάτοχος του European Diploma in Cultural Project Management (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Διαχείρισης Πολιτιστικών Προγραμμάτων), μετά από διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης πολιτιστικών στελεχών (Βρυξέλλες). Πολλές συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και περί τις 25 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και σύμμεικτους τόμους. Σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων θεατρολογικών και πολιτισμικών δεδομένων. Αρθρογραφία στον τύπο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και του Υπουργείου Πολιτισμού, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος «Δεσμοί», σύμβουλος έκδοσης πολιτιστικών περιοδικών, επιστημονική συντονίστρια προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα του πολιτισμού και σύμβουλος επί θεατρολογικών θεμάτων σε διάφορους φορείς και διοργανώσεις.