Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Αστέριος Τσιάρας

Ο Αστέριος Τσιάρας έχει σπουδάσει Παιδαγωγικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμμετείχε ως εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης φοιτητών και εκπαιδευτικών, σε σχέση με το θεατρικό παιχνίδι, και βραβεύθηκε για το ερευνητικό του έργο. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός ειδικότητας στη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει με σύμβαση έργου στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στην παιδαγωγική του θεάτρου, σε θέματα που αφορούν στη συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, στην ενίσχυση της παιδικής αυτοαντίληψης και στη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική τάξη. Τέλος, έχει δημοσιεύσει έξι βιβλία και πολλά άρθρα σε σχέση με το θεατρικό παιχνίδι και το Εκπαιδευτικό Δράμα.