Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Ελένα Κουτριάνου

Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακά στις Ευρωπαϊκές γλώσσες και τη λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Μεταδιδακτορική έρευνα στo Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταδιδακτορική υποτροφία Ι.Κ.Υ.). Τέσσερις αυτοτελείς εκδόσεις, και πολλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Διδάσκει σε Α.Ε.Ι. από το 1999 και από το 2004 στο Τμήμα μας. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, στη βαθμίδα του Λέκτορα.