Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Υποδοχή Φοιτητών από μέλη ΔΕΠ

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
δέχονται φοιτητές

Βασιλική Μπαρμπούση ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τρίτη 12.30-14.30
Τετάρτη 12.30-14.30


Μαρίνα Κοτζαμάνη ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Πέμπτη 13.00-15.00

Αθανάσιος Μπλέσιος ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Πέμπτη 13.00-15.00