Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Θανος Βασιλάκος

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Θράκης,μεταπτυχιακά Μηχανικός Η/Υ στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης και διδακτορικό Μηχανικός Η/Υ στην Πολυτεχνική Σχολή του Παν/μίου Πατρών.Ερευνητικό έργο: 60 εργασίες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά πληροφορικής και ψηφιακών τεχνών,4 βιβλία(διεθνών εκδοτικών οίκων),1 βιβλίο στις Ψηφιακές Τέχνες(Ελληνική και Διεθνή έκδοση-MIT press)15 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία,55 άρθρα σε διεθνή συνέδρια.Δραστηριότητες: Εκπόνηση ενος μεγάλου αριθμού μελετών,ερευνητικών έργων ,βιβλιοκρισιών. Πανελλήνιο βραβείο μαθηματικής εταιρείας. Βραβείο καλύτερης καλλιτεχνικής εργασίας(Interactive Theatre via Mixed Reality and Ambient Intelligence) στο διεθνές συνέδριο:The 10th Biennial Arts and Technology Symposium,Connecticut University,USA,March 30-April 1,2006. Ιδρυτής και Editor-in-Chief of the International Journal of Arts and Technology (IJART, www.inderscience.com/ijart).Μέλος της συντακτικής επιτροπής(Associate Editor,Editorial Board) 20 διεθνών περιοδικών πληροφορικής. Έχει διδάξει σε διάφορα ΑΕΙ.