Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Μαρία Βελιώτη- Γεωργοπούλου

Πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακό (D.E.A.) και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Εθνολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι) με υποτροφία του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδευτική άδεια από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. Συγγραφέας μιας μονογραφίας (υπό έκδοση) και επιμελήτρια δύο συλλογικών τόμων. Περί τις είκοσι πέντε μελέτες σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και λήμματα σε ανθρωπολογική εγκυκλοπαίδεια (στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες). Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Εθνογραφικά». Ερευνητικές αποστολές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επιτόπια έρευνα στην Αργολίδα και γενικά στην Πελοπόννησο. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην οργάνωση εκθέσεων στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα (Ναύπλιο) και σε άλλα μουσεία. Εργάζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ)-Αρχεία Ν.Αργολίδας. Έχει διατελέσει διευθύντρια και ερευνήτρια στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, με το οποίο εξακολουθεί συνεργάζεται. Έχει διδάξει στη Μέση Εκπαίδευση και στο Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών και έχει συνεργαστεί με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05, 2005-06 και 2006-07 δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 διδάσκει στο Τμήμα μας.