Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Χριστίνα Οικονομοπούλου

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας από το Παν/μιο Σορβόνη, PARIS IV. Δίπλωμα βασικής γαλλικής γλωσσολογίας Παν/μιο Σορβόνη, PARIS IV. Πτυχίο Πιάνου και Θεωρητικών Μαθημάτων της Μουσικής. Ανώτερο δίπλωμα Οικονομικής Ορολογίας, Οικονομικών και Μετάφρασης από το Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Διδάσκει Γαλλικά και Γαλλική Θεατρική Ορολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το 2003. Για τέσσερα χρόνια, καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Παν/μιο Bourgogne-Dijon (Centre de tele-enseignement universitaire, C.F.E.S. d'Athenes). Επί πενταετίας εξειδικευμένη Διερμηνέας και Μεταφράστρια Γαλλικής Γλώσσας στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. Σήμερα, στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Δεκαέξι πρωτότυπες μελέτες, εκ των οποίων οκτώ για το Θέαμα και το Θέατρο. Έκδοση ενός εκπαιδευτικού οδηγού εκμάθησης γαλλικής ορολογίας Θεάτρου. Ένα βασικό λεξικό γαλλικών όρων θεάτρου. Ένα πλήρες λεξικό εξειδικευμένης οικονομικής και τραπεζικής ορολογίας. Έξι μεταφράσεις εξειδικευμένων έργων. Σε εξέλιξη έρευνα μεταδιδακτορικού επιπέδου σχετική με την πρόσληψη των θεατρικών έργων του Jean Cocteau στην σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Σε εξέλιξη έρευνα και έκδοση μονογραφίας για το γαλλόφωνο θέατρο.