Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Αθανάσιος Μπλέσιος

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό DEA και διδακτορικό στο Σορβόννη. Περί τις 25 μελέτες και άρθρα σε θέματα της ειδικότητας του. Μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υπότροφος του ΙΚΥ. Από το 2001 διδάσκει σε ΑΕΙ. Είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα μας.